Aisti Health -palvelun tietosuoja

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä Aisti-hyvinvointikartoituksessa

Aisti Health Oy (Aisti Health) toteuttaa sovitun Aisti-hyvinvointikartoituksenpalvelun tilaajan lukuun. Palvelun tilaaja toimii henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä ja Aisti Health henkilötietojen käsittelijänä.

Palvelun tilaaja toimittaa Aisti Health Oy:lle tietoturvallisesti Aisti-hyvinvointikartoitukseen osallistuvien henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja mahdolliset ryhmämääritteet (esimerkiksi työrooli, liiketoimintayksikkö, osasto, tiimi tai toimipaikka) ryhmäerittelyn mahdollistamiseksi. Aisti Health lähettää sähköpostitse nimetyille osallistujille henkilökohtaisen ja kertakäyttöisen linkin Aisti-hyvinvointikyselyyn. Kartoitukseen antamiensa vastausten perusteella osallistuja saa välittömän henkilökohtaisen palautteen hyvinvointinsa parantamiseksi. Aisti Health analysoi kartoitukseen osallistuvien henkilöiden vastaukset ja toimittaa palvelun tilaajalle ryhmätasoisen tulosraportin, josta yksittäiset henkilöt tai heidän vastauksensa eivät ole tunnistettavissa. Aisti-hyvinvointikartoitus toteutetaan Aisti Healthin ylläpitämän verkkosovelluksen avulla. Sovelluksen käyttöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevia ehtoja ja edellytyksiä.

Palvelun tilaajan velvollisuus on informoida sinua tulevasta Aisti-hyvinvointikartoituksesta sähköpostiviestillä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit pyytää palvelun tilaajalta.

Yleinen kuvaus Aisti-hyvinvointikartoituksen tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteista

Aisti Health toteuttaa henkilötietoja käsitellessään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä ja vahingoittumiselta sekä erityisesti vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta henkilötietojen tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta sekä henkilötietoihin kohdistuvasta luvattomalta pääsyltä tai luovutukselta. Suojatoimenpiteiden järjestämisessä otetaan huomioon saatavilla olevat tekniset vaihtoehdot ja niiden kustannukset suhteessa käsillä olevaan tietojenkäsittelyyn liittyviin erityisiin riskeihin sekä käsiteltävien henkilötietojen arkaluonteisuuteen.

Aisti Health takaa, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuva henkilöstö on sitoutunut asianmukaiseen salassapitovelvollisuuteen tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Lisätietoja Aisti Healthin hyvinvointikartoituksen tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteista voit pyytää osoitteesta support@aistihealth.com.

Henkilötietojen poistaminen ja palauttaminen

Aisti Health käsittelee ja säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on Aisti Healthin ja palvelun tilaajan välisen yhteistyön mukaan on tarpeen. Aisti Health poistaa, tai palvelun tilaajan erikseen antaman ohjeistuksen niin edellyttäessä, palauttaa palvelun tilaajan lukuun käsittelemänsä henkilötiedot ja niiden kopiot Aisti Healthin ja palvelun tilaajan välisen yhteistyön päättyessä, ellei Aisti Healthillä ole lakiin perustuvaa velvollisuutta säilyttää henkilötietoja.