Kurikan kaupunki lisäsi liikettä työpäiviin

Etelä-Pohjanmaan toiseksi suurin kaupunki Kurikka toteutti opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle työhyvinvointihankkeen osana valtakunnallista Liikkuva aikuinen -hanketta. Kurikan kaupungille on tärkeää huolehtia henkilöstönsä osaamisesta ja työhyvinvoinnista, sillä hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaampia palveluita kuntalaisille.

 

Liikkuva aikuinen -ohjelma edistää hankkeita, jotta työikäiset liikkuisivat omaksi ilokseen ja hyvinvoinnikseen. Hanke keskittyy erityisesti edistämään arkista liikkumista töissä, kotona ja sillä välillä. Hankkeella on kaksi päätehtävää: lisätä liikettä työelämään ja tarjota laadukasta liikuntaneuvontaa työntekijän tueksi. Työpaikat halutaan herätellä näkemään liikunta ja riittävä fyysinen kunto keinona ylläpitää henkilöstön työkykyä. Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa liikunnan monipuoliseen hyödyntämiseen tietoa ja toimintamalleja. Myös kuntia kannustetaan tarjoamaan liikuntaneuvontaa vähän liikkuville. Tavoitteena on, että suositusten mukaista liikuntaneuvontaa on saatavilla jokaisessa kunnassa.

 

Aisti Health -kartoitus auttoi kohdentamaan toimenpiteitä

Kurikan kaupungissa tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen liikuntaa lisäämällä. Kunnassa oli aikaisemmin tehty hankkeita lasten ja nuorten liikunnan lisäämisessä. Nyt kohderyhmänä oli Kurikan kaupungin opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Jotta kohderyhmän tarpeisiin saatiin näkyvyys ja toimenpiteet voitiin kohdentaa tarkasti, Kurikan kaupunki otti käyttöön Aisti Health -kartoituksen. Aisti Health -metodin laaja näkemys hyvinvoinnista soveltui hyvin tähän käyttötarkoitukseen.

Kurikan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö pitää hyvin huolta itsestään, mutta henkinen jaksaminen opetustoimessa voi olla välillä koetuksella. Tämä sama tulos on tullut esille opetusalan valtakunnallisissa työkuormittavuusselvityksissä.  Henkinen kuormitus on lisääntynyt opetusalalla, työmäärä on kasvanut ja opettajat työskentelevät useiden erilaisten vaatimusten keskellä. Huolimatta työn kuormittavuudesta Kurikan henkilöstö on tyytyväinen työhönsä ja lähiesihenkilötyöstä on tullut hyvää palautetta vuosittaisen työtyytyväisyysmittauksen mukaan.

Opetustyön kuormittavuus aiheuttaa palautumishaasteita

 ”Aisti Health -kartoitus auttoi ymmärtämään kokonaisuutta”, kertoo Kurikan henkilöstöpäällikkö Elise Rantanen. “Kartoituksen tulokset olivat odotusten mukaisia, mutta työn mielekkyys ja työyhteisön hyvät arvot yllättivät positiivisesti. Suurimmat työhyvinvointihaasteet liittyivät stressiin ja palautumiseen.”

 “Saimme Aisti kyselyn tuloksista hyötyä ja varmistusta, millaisiin asioihin kiinnitämme hankkeessa huomiota”, kertoo Mira Riihimäki, Kurikan kaupungin liikunnan ohjaaja. “Etenkin palautumishaasteet nousivat pinnalle ja sen vuoksi lähdimme kiinnittämään huomiota fyysiseen palautumiseen unohtamatta henkistä palautumista ja yksilöllisyyttä.”

 

Hyvinvointi-interventioita yksilöllisiin tarpeisiin

Aisti Health -tulosten pohjalta kunnassa muodostettiin käsitys projektin lähtötilanteesta. Tulokset käytiin läpi koko henkilöstön kanssa ja keskusteluilla herätettiin kiinnostusta henkilöstössä hyvinvoinnin parantamiseen. Aistin selkeä hyvinvointiklusterimalli auttoi jakamaan henkilöstön erilaisiin ryhmiin, mikä lisäsi ymmärrystä henkilöstön yksilöllisistä tarpeista ja auttoi kohdentamaan toimenpiteitä tehokkaasti.

Hyvinvointitoimenpiteinä toteutettiin muun muassa erilaisia ryhmäliikuntavuoroja, tietoiskuja ja liikuntaohjauksia yksiköissä. Hyvinvointiryhmästä sai vinkkejä ja apua elintapojen tarkasteluun ja muuttamiseen. Lisäksi kaupungin intranet-sivuilla oli henkilöstölle tarjolla hyvinvointiin liittyviä webinaareja. Palautumisen edistämiseksi korostettiin työpäivien aikaisia mikrotaukoja ja niiden käyttöönottoon annettiin ohjausta ja liikuntavälineitä. Esihenkilöiden tuki tällaisille hankkeille on tärkeää, joten heitä valmennettiin antamaan tukea toimenpiteille. Hankkeen kohderyhmällä oli myös mahdollisuus kehonkoostumusmittaukseen omassa yksikössään. 

Näiden toimenpiteiden myötä on saatu lisää liikettä Kurikan kaupungin opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työpäiviin ja vapaa-aikaan ja parempia työkaluja palautumiseen. Tuloksista hyötyvät sekä työntekijät, koululaiset että muut kuntalaiset. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaampia palveluita kuntalaisille.

Valmiina ottamaan ensimmäisen askeleesi?