Aisti Health ja Firstbeat Technologies tutkivat teknologialähtöisen työhyvinvointiohjelman vaikuttavuutta

Hyvinvoivien työntekijöiden tiedetään sopeutuvan muutoksiin ja kestävän stressiä paremmin, mutta tutkimustieto työhyvinvointitoimien vaikuttavuudesta ja ROI:sta on vähäistä. Coachbeat-tutkimuksessa Aisti Health Oy ja Firstbeat Technologies Oy jatkavat tutkimusyhteistyötään ja selvittävät yksilöllisiä polkuja tarjoavan työhyvinvointiohjelman vaikutusta pitkäaikaiseen tuottavuuteen, työkykyyn ja sairauspoissaoloihin. 

Pandemia on osoittanut, että maailma voi muuttua yllättäen radikaalisti. Ihmisten on välttämätöntä mukautua vaihtuviin tilanteisiin myös työelämässä. Arjen kuormituksen ja työstressin hallinta haastaakin monia. Firstbeatin tietokannan mukaan lähes 50 % ihmisistä ei esimerkiksi palaudu riittävästi työpäivän aikana ja Aisti Healthin avulla on tunnistettu yhä paremmin heikon palautumisen taustatekijöitä. 

Työskentelyn monimuotoistuminen ja etätyön räjähdysmäisen kasvu muuttavat työkykyjohtamista. Monissa organisaatiossa henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta pitää huolehtia ajasta ja paikasta riippumattomasti. Työntekijöiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida ja ehkäistä esimerkiksi työuupumusta vaikuttavasti sekä kustannustehokkaasti. 

Coachbeat-tutkimus kohdentaa toimenpiteitä tarpeeseen ja avaa euromääräisen näkymän vaikuttavuudesta 

Coachbeat-interventiotutkimuksen sekä jatkoseurannan avulla Aisti Health Oy ja Firstbeat Technologies Oy selvittävät teknologialähtöisen ja yksilöllistä suosittelua tarjoavan työhyvinvointiohjelman vaikutuksia tuottavuuteen, työkykyyn, sairauspoissaoloihin sekä yksilön hyvinvointiinVuoden mittainen tutkimus toteutetaan yhdessä yrityskumppanien kanssa. Se tuottaa työelämän tarpeisiin yrityskohtaisen analyysin hyvinvoinnin ja tuottavuuden tilasta. 

Hyvinvoivat työntekijät sopeutuvat muutoksiin paremmin ja kestävät paremmin henkistä ja fyysistä stressiä, mutta eri hyvinvointitoimien tehokkuudesta ja investointien kustannusvaikutuksista aidoissa työympäristöissä tarvitaan lisää tutkimusnäyttöjä.  

”Työkykydata on usein sirpaleista, eikä sitä hyödynnetä tarpeeksi osana organisaation johtamista tai linkitetä esimerkiksi talouslukuihin. Coachbeat-tutkimuksessa yhdistämme mm. hyvinvointidatan ja tuottavuuden sekä avaamme euromääräisen näkymän toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Käsillämme ovat uudet metodit strategiseen hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen”, kertoo Firstbeatin kehittämispäällikkö Janne Hautala.

“Olemme aiemmassa tutkimuksessamme jo tunnistaneet uudella tavalla vaikuttavan valmentamisen kohdentamista perinteisessä interventioasetelmassa. Nyt haluamme ottaa askelia kohti yksilöllisempää adaptiivista toimenpidesuosittelua ja sen vaikuttavuuden osoittamista pitkällä aikavälillä, missä todellinen vaikuttavuus mitataan. Olemme tutkimusasetelmamme kanssa ehdottomasti uuden ja kutkuttavan kokonaisuuden äärellä”, sanoo Aisti Healthin tuote- ja innovaatiojohtaja Patrik Borg

Tarkkaa fysiologista dataa sekä kattava kartoitus rakentavat hyvinvointia 

Tutkimuksessa käytetään Firstbeat Life ja Aisti Health -hyvinvointipalveluita. Firstbeat Life muuttaa tarkan fysiologisen datan helposti ymmärrettäväksi tiedoksi, jonka avulla elimistön palautumista ja reaktioita voi seurata mobiilisovelluksessa välittömästi. Markkinoiden tarkinta fysiologista dataa täydentää kokonaisvaltainen Aisti-hyvinvointikartoitus, jonka täyttäminen itsessään antaa tutkitusti hyvinvoinnin parantamiseen tarvittavaa suuntaa ja tietoa. Molemmat palvelut antavat samalla tietoa organisaatiotason hyvinvoinnista. 

Tutkittavat saavat hyvinvointinsa tueksi tutkimusta varten kehitetyn Coachbeat-sovelluksen monipuolisen elintapavalmennuksen sekä säännölliset tutkimusmittaukset, jotka kannustavat ja lisäävät ymmärrystä omista elintavoista. Yrityksille tutkimus tuottaa poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden henkilöstön hyvinvointiin, sen kohdistetumpaan kehittämiseen ja ratkaisujen kustannusvaikuttavuuteen pitkällä aikavälillä.

Tutkimuksessa on jo mukana erikokoisia asiakasyrityksiä. Yksi mukana olevista yrityksistä on johtava kansainvälinen sauna- ja spa-yhtiö Harvia.

”Lähdemme innolla hankkeeseen mukaan. Tutkimuksen myötä saamme työnantajana erinomaisen mahdollisuuden tukea henkilöstömme hyvinvointia! On upeaa, että yksilö saa eväitä kehittää ja vaalia hyvinvointiaan omassa arjessaan. Organisaationa odotamme, että hanke tekee näkyväksi porukan jaksamista, antaa meille tärkeää palautetta, sekä luo yhteistä kieltä, jolla puhua hyvinvoinnista sekä jaksamisesta luontevasti ja matalalla kynnyksellä”, kertoo Harvia Groupin henkilöstöpäällikkö Iida Hokkanen.

Kiinnostuneilla yrityksillä on vielä mahdollisuus hakea mukaan. Tutkimusta rahoittaa Business Finland ja siihen osallistuvat myös Tampereen ja Jyväskylän yliopistot.

Valmiina ottamaan ensimmäisen askeleesi?