Kohti tervettä ja hyvinvoivaa työyhteisöä

Johdata työyhteisösi kohti hyvinvointia ja terveempää, täydempää ja tasapainoisempaa elämää. Aisti Health on hyvinvoinnin analyysipalvelu työpaikoille.

Näkemiin myöhäinen reagointi, tervetuloa proaktiivinen työterveys ja hyvinvointi

Aisti Health ratkaisee ongelman, miten löytää oikeat ennaltaehkäisevät toimenpiteet työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Monet suurimmista työhyvinvointiongelmista ja niistä aiheutuvista kuluista ovat täysin vältettävissä tekemällä pieniä muutoksia.

Aisti Health tarkastelee työntekijöiden ja työpaikan voimavaroja ja riskejä eri näkökulmista: työntekijöiden terveyttä, työyhteisön kulttuuria ja työn motivaatiotekijöitä.

Palvelu tunnistaa yksilön ja työyhteisön terveyden ja hyvinvoinnin voimavaroja ja riskejä sekä tekijöitä jaksamisen, sitoutumisen tai motivaation taustalla. Palvelu ohjaa yksilöitä ja työyhteisöjä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan älykkäiden yksilöllisten suositusten avulla.

Viimeisimmät blogit

Mikä on keskeistä hyvinvoinnissa? Riippuu keneltä kysytään

Aisti Health on rakennettu ymmärtämään hyvinvointia, työtä ja niiden välisiä yhteyksiä poikkeuksellisen syväluotaavalla tavalla, joka mahdollistaa mahdollisimman kohdennetut ja vaikuttavat muutosvalme...

Työpaikan psykososiaalinen kuormitus hallintaan

Viime aikoina on puhuttu paljon henkisestä työsuojelusta. Etä- ja hybridityöympäristössä voi olla vaikeaa havaita työntekijöiden haitallinen työkuormitus ajoissa. Työntekijä ei aina itse osaa tai uska...

Puolikuntoisena työskentely on työelämän näkymätön ongelma

Tiesitkö, että presentismi voi aiheuttaa vuodessa keskimäärin 35 päivää tuottavuuden menetystä per työntekijä? Presenteismi, eli puolikuntoisena työskentely, on nykyään jopa suurempi haaste kuin poiss...

Tutustu Aisti Health -palveluun ja löydä yksilöllinen polkusi kohti terveempää työelämää

Aisti Health käsittelee dataa älykkäämmin. Se yhdistää tiedonjyväset ja tunnistaa riskit, kuormitustekijät ja voimavarat ajoissa, ja opastaa työntekijöitä ja yrityksiä kohti terveempää työelämää ja tuottavampaa työtä.

Digitaalinen Aisti Health -palvelu sisältää kattavan ja monipuolisen terveyden ja hyvinvoinnin kartoituksen, älykkään tietomallin sekä suositukset parannustoimenpiteiksi. Tarjolla on myös suosituksiin perustuvia virtuaalisia valmennuspolkuja.

Tietoa työympäristön ja työntekijöiden työhyvinvointiriskeistä, kuormitustekijöistä ja voimavaroista

Innovatiivinen ryhmäpohjainen analyysi

Henkilökohtainen palaute

Yhdistelmä tutkimusta ja vuosien kliinistä kokemusta

Tunnista riskitapaukset ja tue heitä

Digitaalinen verkkopohjainen ratkaisu

Näin pääset alkuun

Aloita

Varaa esittely, ja saat meiltä yrityksenne tarpeisiin perustuvan tarjouksen.

Työntekijät mukaan

Kutsumme työntekijäsi tekemään Aisti-hyvinvointikartoituksen ja tuemme heitä joka hetkessä.

Seuraa työntekijöidesi hyvinvointia

Autamme sinua ymmärtämään työntekijöidesi hyvinvointia syvällisesti Aistin ryhmätason raporteilla.

Valmiina ottamaan ensimmäisen askeleesi?